از زبان زراوندی ها

مدیران

More ...:

0
ربع قرن همراهی
0
تعداد پرسنل
0
تعداد پروژه ها
0
استارت آپ

تعداد کل پرسنل در طول زمان


پرسنل در طول زمان
پرسنل قراردادی
پرسنل استخدامی در طول زمان
پرسنل پروژه ای
متخصص برنامه نويسي داس(3)
متخصص برنامه نويسي روميزي(5)
متخصص برنامه نويسي وب(10)
متخصص برنامه نويسي موبايل(4)
متخصص گرافيک و فرانت.اند(5)
متخصص مشاوره و مديريت(5)
تعداد فعلی پرسنل و همکاران(22)
تعداد فعلی پرسنل درون سازمان(14)
تعداد فعلی همکاران خارج سازمان(8)

دیدگاهتان را بنویسید