حوزه شهرداری

بیشتر بخوانید

زرآمد

عنوان سامانه مدیریت تحلیل و استراتژی شهرداری ها اختصاصی و حرفه ای توضیحات ... نمایش اطلاعات کامل محصول نام تجاری زرآمد زیرساخت وب

بیشتر بخوانید

مشاهده فیش حقوقی روی موبایل

عنوان مشاهده فیش حقوقی روی موبایل توضیحات ...   نام تجاری مشاهده فیش حقوقی روی موبایل زیرساخت موبایل

بیشتر بخوانید

وب سرویس نمایش فیش حقوقی

عنوان وب سرویس نمایش فیش حقوقی توضیحات ... نام تجاری وب سرویس نمایش فیش حقوقی زیرساخت وب

بیشتر بخوانید

عوارض خدمات شهری و پسماند (شهروپ)

عنوان مدیریت عوارض خدمات شهری و پسماند نرم افزار شهروپ نرم افزاری برای صدور، پیگیری و مدیریت قبض های عـوارض خدمات شهری برای شهرداری ها می باشد. با استفاده از این نرم افزار، شهرداری ها قادر به مدیریت این نوع از عـوارض می باشند. این نرم افزار به سفارش سازمان فاوا شهرداری کرمان تولید شده و در حال حاضر مورد استفاده این سازمان می باشد. شهرداری کرمان موفق شد با استفاده از این نرم افزار و بنا به قانون کشوری تصویب [...]

نرم افزار حقوق و دستمزد بیشتر بخوانید

حقوق و دستمزد (ردیف های حکم)

عنوان حقوق و دستمزد (شاغلين) (ردیف های حکم) توضیحات ... نام تجاری SKG زیرساخت دسکتاپ

نرم افزار حقوق و دستمزد بیشتر بخوانید

حقوق و دستمزد (تعریف انواع استخدام)

عنوان حقوق و دستمزد (شاغلين) (تعریف انواع استخدام) توضیحات ... نام تجاری SKG زیرساخت دسکتاپ

نرم افزار حقوق و دستمزد بیشتر بخوانید

حقوق و دستمزد (گزارش ساز)

عنوان حقوق و دستمزد (شاغلين) (گزارش ساز) توضیحات ... نام تجاری SKG زیرساخت دسکتاپ

نرم افزار حقوق و دستمزد بیشتر بخوانید

حقوق و دستمزد (فرم ساز)

عنوان حقوق و دستمزد (شاغلين) (فرم ساز) توضیحات ... نام تجاری SKG زیرساخت دسکتاپ