محصولات - بایگانی الکترونیکی سِباد

دستاورد Description

نرم افزار سِباد، نرم افزاری تحت Windows به منظور مدیریت آرشیو اسناد سازمان به کار می رود. این نرم افزار قادر به ذخیره سازی و مدیریت انواع مستندات متنی، صوتی و تصویری می باشد.

 

 

More Information