... - جابر رمضانی

جابر رمضانی

مدیر مالی و اداری

ما در شرکت زراوند، با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی های روز برای ارائه راهکار و تولید نرم افزار، سعی در ارائه توامان بهترین خدمات به مشتریان و افزایش دانش روز به روز کارکنان داریم. این مهم در سایه تلاش های بی وقفه، مطالعات و دانش اندوزی متناوب، ایجاد میل به پیشرفت در کارکنان و تکریم شخصیت مشتریان و کارکنان بدست می آید. سابقه 25 ساله شرکت در تولید نرم افزار و حرکت شرکت در مسیر پیشرفت تکنولوژی از نرم افزارهای Single Process به نرم افزارهای Desktop و سپس Web Application ها و امروزه حرکت به سمت Cloud و Mobile Application ها گویای این منش و تفکر در شرکت می باشد. خلاقیت و نوآوری و میل به حرکت و پیشرفت، رمز پیشرفت کارکنان و رضایت مشتریان در طول سالیان گذشته بود و این شاخص ها از اهمیت بالایی در مجموعه زراوند برخوردار می باشند. ما مجموعه فنی شرکت زراوند امیدواریم با ارائه بهترین خدمات فنی، پاسخگوی نیازهای شما مشتریان و حتی جلوتر از نیازهای شما حرکت کنیم.