اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان

داستان لوگوی زراوند

دراین طرح مربعی شکل که مربع ، ایستا و پایداری، استحکام ، نظم و منسجم بودن را نشان میدهد  سعی بر آن شده ضمن سادگی مفاهیمی از قبیل حرف “ز”  – فلش رو به بالا که نشانه اوج گرفتن و پیشرفت را تداعی کند و قرینه آن فلش رو به پایین با خمیدگی  و کندی رو برو شده است که سرعت پیشرفت را بسیار بشتر جلوه دهد. همچنین در فضای منفی لوگو ، تکرار بی نهایت ایجاد شده است . از طرفی نماد دو نفر که دست به دست هم داده اند (دید از بالا) که نشانه حامی و همکاری ، تیم و هدف مشترک می باشد . فوکوس و تمرکز نیز در لوگو دیده می شود و در نهایت برگ وسط لوگو نشانه طراوت ، شادابی، انرژی و جوانه زدن و تولدی دوباره را تداعی می کند.

مربع در طراحی لوگو:

یکی از پر استفاده ترین اشکال در طراحی لوگو حرفه ای مربع است مربع دارای 4 ضلع مساوی است که همین باعث حس استحکام و نظم در بیننده میشود این شکل دارای معانی بسیاری است که ریاضی دانان زیادی به صورت های مختلف آن را تفسیر کرده اند مربع جهانی ترین صورت در زبان نماد هاست بر اساس نظریه فیثاغورس مربع نشانه ای از عدالت است و همینطور مربع همه را به یک چشم مینگارد افلاطون نیز میگوید مربع نماینده هماهنگی است و به وسیله آن میتوان یه حقیقتی روشن دست یافت تمامی اشکال از مربع وچود می آیند و با تغیری کوچکی در زوایای آن شکلی شگفت انگیز به وجود می آید مربع شکلی است که پر از رمز راز است و تاکنون بسیاری از طراحان هنر معماری را وا داشته است که شکل ها جدیدی به وسیله ی مربع خلق کننده همچین شکل هایی که در بعد های دیگری وجود دارد البته ذهن انسان تنها قادر به درک 3 بعد است