بازدید از بیست و دومین نمایشگاه الکامپ در سال 95

بازدید از بیست و دومین نمایشگاه الکامپ در سال 95

بازدید از بیست و دومین نمایشگاه الکامپ در سال 95

بیست و دومین نمایشگاه الکامپ تهران طبق روال هر ساله در پایتخت و در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. مجموعه مدیریت شرکت کامپیوتری زراوند نیز که به دعوت از طرف سازمان نظام صنفی رایانه کشور، در این نمایشگاه حضور یافته بود، به منظور گسترش همکاری ها و رصد فعالیت های حوزه فناوری اطلاعات حضوری فعال در این نمایشگاه داشتند که این حضور، ایجاد فرصت های مناسب همکاری بین شرکت ها را نیز به دنبال داشت.

در روز اول از این رویداد، مجموعه زراوند متشکل از مهندس سعیدی فر، رئیس هیئت مدیره، مهندس رمضانی مدیرعامل شرکت و مهندس آرمون، مدیر فنی شرکت، در افتتاحیه این رویداد شرکت کردند. این جلسه با سخنرانی معاون اول رئیس جمهور دکتر اسحاق جهانگیری، وزیر محترم ارتباطات و فن آوری اطلاعات دکتر محمود واعظی، معاونت علمی ریاست جمهوری دکتر سورنا ستاری شروع شد. در ادامه آقای ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه و دیگر مسئولین به سخنرانی پرداختند. در این جلسه که بزرگان این حوزه حضور داشتند، مسائل کلان فضای کسب و کار فناوری اطلاعات مطرح شد و تیم مدیریت زراوند نیز به همفکری و تبادل نظر با بزرگان این حوزه پرداختند.

در ادامه بازدید از نمایشگاه آغاز شد که تیم زراوند به بازدید از غرفه های شرکت های همکار و همچنین غرفه های مربوط به دولت الکترونیک پرداختند. یکی از مهم ترین برنامه های شرکت زراوند بازدید از سالن الکام استارز و استارت آپ های موفق و فعال کشور بود که شرکت زراوند یک روز از سه روز بازدید نمایشگاه را به این امر اختصاص داد.

در نهایت نیز بازدید از این نمایشگاه با ایجاد فرصت های مناسب همکاری در سطح کشور برای شرکت زراوند، به پایان رسید.

Share this post