اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان

مهندس سعیدی فر عضو کمیسیون نرم افزار کشور در حاشیه نمایشگاه الکامپ تهران

مهندس سعیدی فر

مهندس سعیدی فر عضو کمیسیون نرم افزار کشور در حاشیه نمایشگاه الکامپ تهران

مهندس احمد سعیدی فر، رئیس کمیسیون نرم افزار نظام صنفی رایانه استان کرمان و عضو کمیسیون نرم افزار نظام صنفی رایانه کشور، به دعوت از این سازمان، از بیست و دومین نمایشگاه الکامپ کشور بازدید کردند. ایشان در حاشیه این نمایشگاه و در مصاحبه با بخش خبر سازمان نظام صنفی کشور، ضمن تقدیر از همه مسئولین و دست اندرکاران برگزاری این نمایشگاه، خواهان اهمیت بیش از پیش مسئولین به چنین نمایشگاه هایی و افزایش ارتباطات و اطلاعات فعالین این حوزه شدند. همچنین ایشان با تاکید بر جایگاه مهم استارت آپ ها، خواهان توجه بیش از پیش به این حوزه شدند و متذکر شدند که اکوسیستم استارت آپی ایران ظرفیت ایجاد کسب و کارهای نوین زیاد و ایجاد اشتغال برای بسیاری از متخصصین این حوزه را دارد.

به اشتراک گذاری پست