محصول نرم افزاری جدید زرآمد

محصول نرم افزاری جدید زرآمد

 نرم افزار جدید زرآمد

محصول نرم افزاری جدید زرآمد سامانه مدیریت و تحلیل استراتژیک درآمدها و عوارض شهرداری، با نام تجاری زرآمد، توسط شرکت کامپیوتری زراوند به تولید و بهره برداری رسید.

این سامانه(سامانه مدیریت و تحلیل استراتژیک درآمدها) که نسل سوم از محصول نرم افزاری سابق، یعنی «سیداش» می باشد، از حوزه صرف سیستم های اطلاعاتی خارج شده و محصولی خدمت محور، در زمینه ارائه خدمات تحلیل و مشاوره مدیریتی در حوزه درآمدهای شهرداری ها می باشد.

امکانات برنامه

عوارض خودرو

عوارض کسب و پیشه

عوارض متوفیات

عوارض متفرقه

درآمدهای واریزی

گزارشات

قابلیت ثبت بودجه پیش بینی شده

و

برای کسب اطلاعات بیشتر، به وبسایت معرفی سامانه رجوع فرمائید

www.Zaraamad.ir

Share this post