اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان

محصول نرم افزاری جدید زرآمد

محصول نرم افزاری جدید زرآمد

 نرم افزار جدید زرآمد

محصول نرم افزاری جدید زرآمد سامانه مدیریت و تحلیل استراتژیک درآمدها و عوارض شهرداری، با نام تجاری زرآمد، توسط شرکت کامپیوتری زراوند به تولید و بهره برداری رسید.

این سامانه(سامانه مدیریت و تحلیل استراتژیک درآمدها) که نسل سوم از محصول نرم افزاری سابق، یعنی «سیداش» می باشد، از حوزه صرف سیستم های اطلاعاتی خارج شده و محصولی خدمت محور، در زمینه ارائه خدمات تحلیل و مشاوره مدیریتی در حوزه درآمدهای شهرداری ها می باشد.

امکانات برنامه

عوارض خودرو

عوارض کسب و پیشه

عوارض متوفیات

عوارض متفرقه

درآمدهای واریزی

گزارشات

قابلیت ثبت بودجه پیش بینی شده

و

برای کسب اطلاعات بیشتر، به وبسایت معرفی سامانه رجوع فرمائید

www.Zaraamad.ir

به اشتراک گذاری پست