اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان

محصول نرم افزاری جدید زرآمد

محصول نرم افزاری جدید زرآمد

سامانه مدیریت و تحلیل استراتژیک درآمدها و عوارض شهرداری، با نام تجاری «زرآمد»، توسط شرکت کامپیوتری زراوند به تولید و بهره برداری رسید.

این سامانه، که نسل سوم از محصول نرم افزاری سابق، یعنی «سیداش» می باشد، از حوزه صرف سیستم های اطلاعاتی خارج شده و محصولی خدمت محور، در زمینه ارائه خدمات تحلیل و مشاوره مدیریتی در حوزه درآمدهای شهرداری ها می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر، به وبسایت معرفی سامانه رجوع فرمائید

www.Zaraamad.ir

به اشتراک گذاری پست