اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان

در زراوند، شما می‌توانید در کنار کار کردن، به توسعه فردی و یادگیری بپردازید.

در زراوند، شما می‌توانید در کنار کار کردن، به توسعه فردی و یادگیری بپردازید.

evp-1در زراوند، شما می‌توانید در کنار کار کردن، به توسعه فردی و یادگیری بپردازید.

ما در زراوند دوره‌های آموزشی متنوعی را تدارک دیده‌ایم. از دوره‌های مهارتی فردی تا دوره‌های تخصصی. شما می‌توانید با توجه به برنامه توسعه فردی و شغلی خودتان در این دوره‌ها شرکت کنید.

همچنین، حضور در یک تیم حرفه‌ای و کار کردن در کنار افراد متخصص، فرصت یادگیری شما را افزایش می‌دهد.

هنگام ورود به زراوند، یکی از زراوند با تجربه و متخصص، نقش مربی یا منتور را برای شما ایفا خواهد کرد تا هر آنچه را که نیاز است بدانید، به شما منتقل کند. همچنین در دوره های آموزشی متناسب با شغلتان نیز شرکت خواهید کرد.

به اشتراک گذاری پست