سامانه مدیریت تشویق نامه های اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

سامانه مدیریت تشویق نامه های اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

سامانه مدیریت تشویق نامه های اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان که با نام تجاری زرآفرین و توسط شرکت زراوند تولید شده بود، در سطح کل استان کرمان مستقر شده و به بهره برداری رسید.این سامانه که پیش از این در سطح اداره کل آموزش و پرورش استان مستقر گردیده بود

پس از گذراندن دوره آزمایشی و موفقیت در تست های مربوطه، در سطح کل استان نیز به بهره برداری رسید. همچنین جلسات آموزشی برای کل کارکنان استان نیز تشکیل شده و به سوالات مربوطه نیز پاسخ داده شد.

این سامانه با هدف:

1- قدرشناسی از کارکنان خلاق، مبتکر، نوآور و کارآفرین

2- ترغیب کارکنان به انجام خدمات بهتر و ارتقا سطح  کیفی خدمات

3- قدرشناسی و ارج نهادن به فعالیت های برجسته، کارا و شایسته همکاران در امور مرتبط آموزشی برای معرفی الگوهای برتر خدمات

4-سازماندهی و ضابطه مند نمودن تشویق کارکنان به منظور تحقق عدالت ایجاد گردیده است.

Share this post