اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان

حوزه مدیریتی

بشر امروزی پس از گذر از دوران عصر کشاورزی و انقلاب صنعتی به دوره ای رسیده است که از آن با عنوان عصر داده ها یاد می شود. امروزه عصر، عصر داده ها و ثروت، ثروت داده ایست و در چنین زمانه ای اهمیت مدیریت داده ها، برای هر کشور، سازمان، گروه یا مجموعه ای بیش از پیش نمایان است. شرکت کامپیوتری زراوند در راستای اهمیت به این حوزه، محصولات متعددی در حوزه های مدیریتی تولید نموده است که می تواند عصای دست هر مدیر یا مسئولی در بخش های مختلف باشد. از آن جمله می توان به نرم افزار مدیریت اطلاعات و فرایندها، گزارش ساز پویا، مدیریت کارکرد پرسنل و … اشاره کرد.

امید است در این حوزه بتوانیم راه گشای مشکلات پیش پای مدیران این سرزمین باشیم.
محصولات حوزه مدیریتی