اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان

حوزه شهرداری

حوزه شهرداری :
امروزه با گسترش شهرها و نیازهای جدید و متنوع شهروندان، لزوم مدیریت هرچه هوشمندتر شهرها، بیش از پیش احساس می شود. شرکت زراوند با سابقه بیش از دو دهه کار تخصصی درر حوزه نرم افزارهای مرتبط با شهرداری ها، همیشه ارتباط نزدیکی با شهروندان، کارشناسان و مدیران داشته و درک عمیقی از نیازهای موجود در این حوزه و سمت و سوی پیشروی در آن داشته است و همیشه سعی کرده با بهترین خدمات و ابزارها و جلوتر از نیازهای جامعه حرکت کند. ماحصل این تلاش اعتماد بیش از 90% از شهردارهای استان کرمان به این مجموعه و حضور پررنگ نرم افزارهای این شرکت در اکثر نیازمندی های شهروندان استان بوده است.
از جمله نرم افزارهای این شرکت در این حوزه، نرم افزارهای حقوق و دستمزد، مدیریت انبار، اموال و تدارکات، مدیریت فضای سبز، صدور و مدیریت عوارض شهری، مدیریت سازمان بهشتت زهرا، حمل و نقل و موتوری، مدیریت پسماند و … می باشند. شرکت زراوند با بهره گیری از تخصص نیروهای جوان و تجربه 25 ساله در این حوزه، آمادگی کامل برای ارائه راهکار و رفع نیازهای موجود در این حوزه را دارد.


محصولات حوزه شهرداری