حامی استارت آپ ها

حامی استارت آپ ها :

کمبود منابع مالی ، نداشتن تجربه و دانش کافی ، نبود تیم قوی و همچنین نداشتن فضای استقرار تیم کاری از جمله موانعی هستند که بر سر راه ایجاد هر کسب و کار های نوپا و ایده های جدیدی سبز خواهند شد .
ما سعی بر آن داریم تا با حذف برخی از موانع اولیه ، شما را در رسیدن به مقصد رویایی تان همراهی کنیم
شرکت زراوند با رویکرد شتاب دهندگی و حمایت از ایده های خلاق در سه بخش ایده ، همکاری در استارت آپ ها و سرمایه گذاری بستری فراهم کرده است تا با تجمیع این سه بخش و ارتباط بین افراد خلاق و ایده پرداز و تیم کاری و سرمایه گذار بتواند کمکی در جهت راه اندازی استارت آپ ها نماید.
در حال حاضر مسئله اساسی برای تجاری سازی ایده ها : نداشتن تیم ؛ نبود فضای استقرار ؛ عدم وجود سرمایه ؛ کمبود دانش می باشد . زراوند این اطمینان را به شما میدهد اولین سرمایه گذاری خود را که همان فضای کاری می باشد در اختیار شما قرار دهد و با مشاوره و توان فنی خود و جذب نیروی متناسب با ایده شما استارت اولیه پروژه خود را با موفقیت بزنید و بعد از اینکه مدل کسب و کار شما طراحی و برآورد هزینه و پلن درآمد زایی آن مشخص شد در جهت تزریق سرمایه و یا جذب سرمایه گذار اقدام می نماید.

پس همین الان اقدام نمایید…