جلسه پرزنت سامانه زرآمد در فاوای شهرداری کرمان

جلسه پرزنت سامانه زرآمد در فاوای شهرداری کرمان

جلسه پرزنت سامانه زرآمد در فاوای شهرداری کرمان با حضور مدیرعامل محترم سازمان فاوا، کمیته نرم افزار فاوا و نمایندگان شرکت کامپیوتری زراوند، جلسه ای در خصوص پرزنت اولیه سامانه «زرآمد» به منظور هماهنگی های مربوطه، در چهارشنبه مورخ 14 شهریور ماه 97 در شهرداری کرمان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه جناب آقای مهندس عرب نژاد، مدیرعامل محترم سازمان، به بیان راه های تعامل و همکاری بیشتر، به منظور رفع نیازهای نرم افزاری شهرداری کرمان پرداختند. سپس مدیر پروژه سامانه زرآمد، جناب آقای مهندس علوی به بیان نیازهای شهرداری کرمان در حوزه ارتقا کیفیت خدمات و درخواست ها پرداختند. در ادامه ایشان طی ارائه ای به بیان ویژگی ها و قابلیت های سامانه «زرآمد» پرداختند. همچنین جناب مهندس آرمون، مدیر عامل شرکت کامپیوتری زراوند، در ادامه افزودند این شرکت با توجه به توانمندی های خود، آمادگی ایده پردازی، مشاوره و تولید نرم افزار به منظور رفع سایر نیازهای این سازمان را دارد و سپس به بیان بخشی از مشکلات موجود و راه حل های این شرکت برای رفع نیازهای مجموعه شهرداری کرمان پرداختند.

در پایان این جلسه با پرسش و پاسخ مابین نمایندگان دو مجموعه به پایان رسید.

Share this post