جلسه همکاری ما بین شرکت زراوند و شرکت همفکران

جلسه همکاری ما بین شرکت زراوند و شرکت همفکران

شرکت زراوند همواره یکی از شرکت های پیشرو در امر تعامل و همکاری با سایر نهادها و شرکت های استان و حتی کشور بوده است و در رزومه کاری این شرکت، چندین مورد همکاری های گسترده با سایر نهادها دیده می شود. با توجه به فضای رو به پیشرفت حوزه فناوری اطلاعات و گسترش بیش از پیش فعالیت های این شرکت، این امر اهمیت بیشتری می یابد. بحث همکاری با شرکت همفکران، در راستای این فعالیت ها و همچنین برخی از نیازهای خاص شهرداری های استان کرمان به جهت ارتباطات بین سامانه ها، شکل گرفت.

در این راستا در تاریخ 21 آبان ماه 1397 ، جلسه ای به منظور آغاز همکاری‌های فنی، فی‌مابین شرکت کامپیوتری زراوند و شرکت همفکران شکل گرفت که در این جلسه آقای مهندس آرمون، مدیرعامل شرکت زراوند، چندین محور همکاری را برای جناب آقای مهندس دادرس، مدیرعامل شرکت همفکران مطرح نمودند که در پایان، طرفین به توافقاتی در چند حوزه رسیدند و معین شد پس از هماهنگی های مربوطه، ادامه روال در سطح کارشناسان فنی پیگیری شود.

Share this post