بازدید از مجموعه معادن گل گهر

بازدید از مجموعه معادن گل گهر

در پی دعوت از شرکت زراوند، تیم اعزامی از این شرکت، بازدیدی از مجموعه های کاری مستقر در مجموعه معادن گل گهر سیرجان به عمل آورد.

شرکت کامپیوتری زراوند، از باسابقه ترین شرکت های نرم افزاری استان کرمان بوده و پروژه های خطیری در نهادهای مختلف استان به انجام رسانیده است. از این رو این شرکت، همواره موردتوجه مدیران استانی بوده است و توانسته اعتماد این مجموعه ها را در طی سالیان دراز و با تلاش و پشتکار بدست بیاورد. از این رو، مدیران مجموعه معادن گل گهر سیرجان، به منظور توسعه زیرساخت IT این مجموعه ها، از شرکت زراوند دعوت به عمل آوردند تا در این روند، با ایشان همکاری های لازم را شکل دهند. لذا در این راستا سفری از جانب تیم مدیریتی شرکت، صورت پذیرفت و طی این بازدید، اطلاعات ضروری در مورد پروژه های موردبحث کسب شده و مذاکرات مربوطه نیز به انجام رسید.

انشالله به زودی شاهد ارائه خدمات بیشتر در این راستا، به این مجموعه های عظیم استانی خواهید بود.

Share this post