اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان

ما که هستیم

اینجا زراوند است ! خانواده کاری ما

راهکارهای زراوند

null

حوزه کشاورزی

سامانه سماک – سامانه مدیریت فعالیت های کشاورزی – سامانه گلخانهبیشتربدانید... »
null

حوزه شهرداری ها

عوارض خودرو – سیداش ( سامانه یکپارچه درآمد های الکترونیکی شهرداری ها ) – حقوق و دستمزد و …بیشتربدانید... »
null

مشاوره - تولید دانش

مشاوره و تولید دانش در زمینه فناوری اطلاعات …بیشتربدانید... »
null

حامی استارت آپ ها

حمایت از استارت آپ ها و ایده های نوبیشتربدانید... »
null

حوزه اجتماعی

null

حوزه علوم انسانی

حوزه علوم انسانیبیشتر بدانید... »
null

برنامه ساز سماف

null

حوزه اشتغال

لیست تمام خدمات و محصولات ما را ببینید

مشتریان ما

اتاق خبر زراوند

رونمایی از وب سایت جدید شرکت زراوند

با حضور مهندس سعیدی فر ؛ از وب سایت جدید شرکت زراوند رونمایی شد. با حضور مهندس سعیدی فر  عضو... ادامه مطلب

بازدید از بیست و دومین الکامپ در سال 95

ادامه مطلب

همفکر کرمان در زراوند

این بار همفکر در زراوند چهاردهمین نشست همفکر این بار در زراوند رقم خورد . همفکر مجموعه ای صمیمی و همدل... ادامه مطلب

مهندس سعیدی فر

مهندس سعیدی فر عضو کمیسیون نرم افزار کشور در حاشیه نمایشگاه

ادامه مطلب